linkarr = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=713; var swf_height=278; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x609e17|5|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|6|3|1|_blank'; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; //这里设置调用标记 linkarr[1] = "http://xinxibao.efenzi.com/"; picarr[1] = "http://www.buxinwang.com/templets/buaichifan/images/001.jpg"; textarr[1] = "最具核心力的中国第一补锌品牌"; linkarr[2] = "http://xinxibao.efenzi.com/"; picarr[2] = "http://www.buxinwang.com/templets/buaichifan/images/002.jpg"; textarr[2] = "近百年历史的沈阳药大精心研制"; linkarr[3] = "http://xinxibao.efenzi.com/"; picarr[3] = "http://www.buxinwang.com/templets/buaichifan/images/003.jpg"; textarr[3] = "含量最好,配方最全"; linkarr[4] = "http://xinxibao.efenzi.com/"; picarr[4] = "http://www.buxinwang.com/templets/buaichifan/images/004.jpg"; textarr[4] = "伊分子生物营养师建议"; linkarr[5] = "http://xinxibao.efenzi.com/"; picarr[5] = "http://www.buxinwang.com/templets/buaichifan/images/005.jpg"; textarr[5] = "怎么知道孩子是否缺锌了?"; for(i=1;i'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');

  QQ咨询在线咨询

  最新文章
  孕妇是女人最特殊的时期,孕妇饮食成为了人们最关心的话题,为了生出健康聪明的宝宝,均衡营养、荤搭配,已成为孕妇每...
  补钙的意义和重要性不用再讨论,关键是怎样安全地补充,在补钙的同时确保对人体的安全。在之前的担忧中,大家普遍的疑...
  以下就是骨质疏松所引起的原因: 1.内分泌失调,针对这样原因是因为女性的雄激素缺乏才会有骨质疏松的表现的,还有就...
  很多原因可以引起高血压,近来医学研究发现,缺钙也会引起高血压。研究人员在调查中发现,每日膳食中钙含量少于0.5克的...
  . .